Amigoe

gewoon veel RSS nieuws

Limburgse woningcorporatie discrimineerde bij toewijzing woningen

Woningcorporatie De Voorzorg in Hoensbroek heeft gediscrimineerd bij het toewijzen van woningen. Bij intakegesprekken met potentiële huurders werd gekeken naar gegevens als ras, uiterlijk, gezondheid en medicijngebruik, seksuele geaardheid, godsdienst, hobby’s en zelfs lichaamsgeur. Deze zaken speelden een rol bij het toekennen van woningen, heeft forensisch onderzoeksbureau Integis vastgesteld.

Er waren aanwijzingen dat er in de jaren 2013 tot 2016 sprake was van “een ernstige schending van een transparante en eerlijke woningtoewijzing”. Een interim-bestuurder nam daar vorig jaar mei al de eerste maatregelen tegen, zegt De Voorzorg.

Angstcultuur

De huidige bestuurders reageren geschokt op de uitkomst van het onderzoek. De werkwijze “tart in hun ogen elk voorstellingsvermogen.” Wie er de dupe van de discriminatie zijn geworden en om hoeveel mensen het gaat is niet meer te achterhalen, omdat er niks over is vastgelegd.

De Voorzorg heeft na juridisch advies het Openbaar Ministerie over de misstanden geïnformeerd, maar dat ziet geen aanleiding om tot vervolging over te gaan. De woningcorporatie wil graag afstand nemen van de discriminerende praktijken en de ‘angstcultuur’ die er heerste, waarbij twee managers de dienst uitmaakten en bepaalden wie welke woning kreeg.

Vorig jaar is er een verbeterplan opgesteld en voormalige woningzoekenden die het gevoel hebben dat zij benadeeld zijn worden uitgenodigd om zich te melden.