Amigoe

gewoon veel RSS nieuws

Werkgevers willen meer steun voor cao’s en nauwere band met vakbonden

Zonder brede steun voor cao’s is het volgens de werkgevers niet mogelijk doeltreffende antwoorden te vinden op digitalisering, robotisering en internationalisering. Daarnaast moet een gezamenlijk beleid worden gevoerd om mensen gezonder langer te laten werken.

Dat schrijven de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en werkgeversvereniging AWVN zaterdag in hun arbeidsvoorwaardennota voor 2018, basis voor alle cao-onderhandelingen.

Zo moeten werknemers voortaan kunnen meepraten over hun eigen ontwikkeling en zelfstandiger kunnen beschikken over het daarvoor benodigde opleidingsgeld.