Amigoe

gewoon veel RSS nieuws

‘EU-landen waarschuwen elkaar niet voldoende over omstreden artsen’

Dat meldt NRC zaterdag op basis van eigen onderzoek. 

Uit Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Letland, Luxemburg, Slovenië, Slowakije en Tsjechië kwam geen enkele melding van een zorgverlener die grenzen heeft overschreden. Hierdoor kan niet worden gecontroleerd of medici uit deze lidstaten die naar Nederland komen een beroepsbeperking hebben. In 2016 kwamen zeven artsen en 39 tandartsen uit de desbetreffende landen naar ons land.

Tussen de lidstaten die wel meldingen doen zijn grote verschillen te zien. In de twee jaar dat het waarschuwingssysteem bestaat, kwamen er in totaal 22.570 meldingen binnen. Daarvan waren er 67 afkomstig uit Nederland, terwijl het Verenigd Koninkrijk 15.011 meldingen registreerde.

Ons land is een van de weinige landen die buitenlandse beroepsbeperkingen uit het register automatisch overneemt.

Volgens de krant is het niet duidelijk waar de drempel voor een melding ligt. Sommige landen registreren alleen een beroepsverbod voor een arts, terwijl andere lidstaten ook waarschuwingen en boetes melden. 

Een ander probleem is dat zaken van voor 2016, toen het waarschuwingssysteem werd ingevoerd, niet gemeld hoeven te worden. Daardoor kunnen zorgverleners die voor die tijd in opspraak kwamen gewoon blijven werken. 

‘Foute tandarts’

NRC neemt als voorbeeld de Duitse tandarts Peter Erbeling. Hij kreeg in Noorwegen een formele waarschuwing wegens ‘klinische tekortkomingen’ en slechte bedrijfsvoering en werd in Engeland geschorst wegens onder meer grensoverschrijdend gedrag en onvoldoende zorgverlening. Desondanks ging hij vervolgens aan de slag in Nederland en heeft hij nu een praktijk in Duitsland, waar zijn patiënten niets weten over zijn beroepsverleden.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) erkent dat er problemen zijn met het waarschuwingssysteem. “Wij blijven ons inzetten binnen Europa om het te verbeteren.

Verkeerde diagnoses

Het Europese waarschuwingssysteem voor ‘foute artsen’ wordt sinds januari 2016 gebruikt. Het kwam er op iniatief van de toenmalige minister van Volksgezondheid, Edith Schippers. Directe aanleiding voor het systeem was de zaak rond oud-neuroloog Ernst Jansen Steur. Ondanks het feit dat hij in Nederland was ontslagen wegens het stellen van verkeerde diagnoses, nam een Duits ziekenhuis hem in dienst.