Amigoe

gewoon veel RSS nieuws

Wetenschappelijke standaard WODC-onderzoeken getoetst

Minister Grapperhaus laat drie onderzoeken doen naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur over het WODC, het onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nieuwsuur meldde gisteren dat de politiek geprobeerd heeft uitkomsten van onderzoeken te beïnvloeden, terwijl het WODC officieel onafhankelijk is.

Grapperhaus zei gisteravond al dat er fouten zijn gemaakt en dat er onderzoek zou komen. In een brief aan de Kamer schrijft hij nu dat er een onafhankelijke toets komt over twee WODC-rapporten over het drugsbeleid, waaraan Nieuwsuur gisteren aandacht besteedde. In de toets wordt de wetenschappelijke standaard van de rapporten onderzocht.

Klokkenluidster

Een tweede extern onderzoek moet uitwijzen hoe het in 2016 aangescherpte protocol over de relatie tussen WODC en beleidsafdelingen op het ministerie werkt. En een derde onderzoek neemt onder de loep hoe is omgegaan met de klacht van een klokkenluidster.

De minister schrijft dat hem veel gelegen is aan de onafhankelijkheid van het WODC en aan de integriteit van het ministerie. In de Kamer zijn veel vragen over de kwestie. Nog voor het Kerstreces komt er een debat.