Amigoe

gewoon veel RSS nieuws

Ook toekomstige leraren vo en mbo betalen minder collegegeld

Alle studenten aan lerarenopleidingen gaan de eerste twee jaar de helft van het collegegeld betalen. Minister van Engelshoven wil op die manier het lerarentekort in het voortgezet onderwijs en het mbo bestrijden.

In het regeerakkoord staat al dat pabo-studenten de eerste twee studiejaren een korting op het collegegeld krijgen. Het kabinet wil met die maatregel het lerarentekort op basisscholen terugdringen.

De minister van Onderwijs heeft nu besloten om het voorstel uit te breiden naar studenten aan alle lerarenopleidingen. De maatregel geldt vanaf het komende studiejaar voor studenten die aan het eerste jaar van hun opleiding beginnen.

‘Actie nodig’

Scholen hebben steeds meer moeite om bij ziekte van een leraar een vervanger te vinden. “Het lerarentekort stelt het onderwijs dus voor een grote, gezamenlijke opgave. Het tekort loopt weliswaar langzamer op dan eerder geraamd, maar actie hierop is hard nodig”. zegt de minister.

In het regeerakkoord is afgesproken dat het leenstelsel voor studenten blijft bestaan. Om te voorkomen dat jongeren vanwege de kosten niet aan een studie beginnen, wordt het collegegeld voor alle eerstejaars gehalveerd naar 1000 euro. Studenten aan lerarenopleidingen krijgen daar nu nog tweede jaar voor half geld bij.