Amigoe

gewoon veel RSS nieuws

Onderzoek naar rapporten over wietbeleid na mogelijk beïnvloeding politiek

De minister laat nu kijken naar de ”wetenschappelijke standaard” van rapportages uit 2013 en 2014. De titels zijn ‘Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops’ en ‘Internationaal recht en cannabis’.

Grapperhaus laat ook extern onderzoek doen naar of er later wellicht ook nog invloed is uitgeoefend op onderzoekers. De regels zijn in 2016 al wel aangescherpt volgens de minister. Ook wordt gekeken hoe het ministerie is omgegaan met de klacht van de klokkenluidster die melding maakte van de misstand.

”De integriteit van het WODC en het beleid dient boven elke twijfel verheven te zijn”, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer.