Amigoe

gewoon veel RSS nieuws

Ministers beducht voor blanco cheque, leraren moeten wachten op geld

“De regeringspartijen willen zeker weten dat scholen er geen andere dingen mee gaan doen”, zegt NOS-onderwijsverslaggever Jeroen van Dommelen. Hij constateert een kentering in het denken over de financiering van de Nederlandse scholen. “De regel was altijd dat Den Haag zich niet teveel bemoeide met de financiën van de scholen. Maar de nieuwe coalitie morrelt aan dat principe.”

Dure nieuwbouw

Het heeft een groeiend aantal politieke partijen de afgelopen jaren gestoord dat sommige schoolbesturen wel kozen voor dure nieuwbouw of andere projecten, maar geen geld hadden om de leraren beter te betalen of klassen kleiner te maken. Aan de andere kant is het ook niet de bedoeling dat het ministerie alles gaat betalen. Slob: “De tijd dat het ministerie alle bonnetjes moest betalen, was ook niet alles.”

Ook voor de salarisverhoging van de basisschoolleraren wil het kabinet nog niet zeggen wanneer die er precies komt, bleek gisteren. Het extra geld komt er pas als leraren bereid zijn allerlei “bovenwettelijke regelingen” te schrappen. Sommige oudere leraren zitten bijvoorbeeld al vanaf hun 50ste jaar thuis, maar krijgen wel tot hun AOW 70 procent van hun salaris.

De coalitie wil dit niet en vindt het dan ook niet onredelijk om pas te betalen voor salarisverhoging als er bij de cao-onderhandelingen ook wat aan deze luxe regelingen wordt gedaan.