Amigoe

gewoon veel RSS nieuws

CBS: Cybercrime jaagt Nederlandse bedrijven op kosten

Met de oprichting van een zogenoemd Digital Trust Centre waarin organisaties informatie kunnen uitwisselen over digitale gevaren, hoopt het demissionaire kabinet die schade in de toekomst zo veel mogelijk te beperken.

Lees verder na de advertentie

Vooral bedrijven uit de financiële en energiesector waren de dupe, blijkt uit de cijfers. Bijna dertig procent kreeg te maken met een digitale aanval van buitenaf. Bij banken en andere financiële instellingen vielen daardoor vaak de ICT-systemen uit – en dat liep in de papieren. Bij energiebedrijven ging het juist vooral om data die vernietigd, verminkt of buitgemaakt werden, aldus het CBS. Naar de hoogte van de gemaakte kosten is niet gevraagd.

De overheid en organisaties in de zogenoemde vitale sectoren (zoals energie, water en transport) werken al samen in het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in Den Haag. Als een organisatie te maken krijgt met een digitale aanval, dan biedt het NCSC ondersteuning en licht het de rest van de branche in over de aard van de aanval die mogelijk op meer plekken schade kan veroorzaken.

Fouten door het personeel, of storingen in de ICT kwamen bij 43 procent van de organisaties voor.

Onbewust


Het Digital Trust Centre moet een soortgelijke functie krijgen voor bedrijven die niet onder verantwoordelijkheid van het NCSC vallen. Dat is nodig omdat dat deel – oftewel de meeste bedrijven in Nederland – steeds vaker digitaal wordt aangevallen, schrijft minister Henk Kamp van economische zaken in een brief die afgelopen zaterdag naar de Tweede Kamer ging. Maar veel bedrijven zijn zich helemaal niet zo bewust van die dreigingen. Laat staan dat ze weten hoe ze zich ertegen kunnen beschermen. Het nieuwe centrum moet daar verandering in brengen, aldus de minister.

Met de cijfers van het CBS is nu bekend hoeveel bedrijven te maken krijgen met hacks en computervirussen. Het is de eerste keer dat het statistiekbureau organisaties vroeg naar hun ervaringen met digitale dreigingen. De cijfers die vandaag worden gepubliceerd worden gezien als een nulmeting, waarna de komende jaren meer onderzoek volgt.

Overigens komen de problemen rond de computersystemen meestal niet van buitenaf. Fouten door het personeel, of storingen in de ICT kwamen bij 43 procent van de organisaties voor. Vooral de zorg kampt daarmee. Bijna de helft van de organisaties uit die branche zegt vorig jaar minstens één keer last te hebben gehad van een storing. Deze ‘cyberincidenten’ zoals het CBS ze noemt, leiden even vaak tot kosten als een aanval van buiten: in ongeveer de helft van de gevallen.