Amigoe

gewoon veel RSS nieuws

Stijging percentage werkende vrouwen stokt

Sinds 2008 is het percentage vrouwen dat werkt of werk zoekt vrijwel gelijk gebleven. En daardoor is het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen ook niet meer kleiner geworden, blijkt uit onderzoek van het CBS.

Tussen 1969 en 2008 gingen steeds meer vrouwen werken. Daardoor werd het verschil tussen man en vrouw steeds kleiner, ook omdat de arbeidsparticipatie van mannen juist licht daalde. Maar na 2008 veranderde er weinig meer.

In 2016 was 65 procent van alle vrouwen tussen de 15 en 75 actief op de arbeidsmarkt, als werkende of werkzoekende. In 1969 was dat slechts 35 procent. Onder mannen ging dit percentage juist omlaag, van 85 procent in 1969 naar 75 procent in 2016.