Amigoe

gewoon veel RSS nieuws

‘Ook Bloemenhove fraudeerde met abortusbehandelingen’

De Beahuis & Bloemenhovekliniek – beter bekend als de Bloemenhovekliniek – was begin jaren zeventig de eerste abortuskliniek in Nederland. Voor die tijd waren vrouwen die een zwangerschap wilden afbreken, aangewezen op het clandestiene circuit.

In 1974 probeerde minister van Justitie Van Agt de kliniek sluiten, omdat er verboden ingrepen werden gedaan. De progressieve ministers van het kabinet-Den Uyl en een meerderheid in de Tweede Kamer hielden dat tegen.

In 1976 kwam de kliniek opnieuw in het nieuws, omdat een Duits echtpaar een klacht had ingediend over een mislukte abortus. Van Agt gaf het OM de opdracht om Bloemenhove te sluiten. Ook nu bleef de kliniek open, dit keer omdat actievoerders de sluiting tegenhielden.

CASA-klinieken

Gisteren meldde het ND dat de inmiddels failliete CASA-klinieken voor miljoenen hebben gefraudeerd.

Minister Schippers van VWS heeft toezichtgevers gevraagd een onderzoek in te stellen.