Amigoe

gewoon veel RSS nieuws

Kwart bewoners verpleeghuis komt nauwelijks buiten

Bijna de helft van de bewoners zegt vaker naar buiten te willen, maar dat lukt niet altijd. Als oorzaak hiervoor noemen de ouderen gezondheidsproblemen, maar ook omdat er niemand is die hen kan brengen en halen. Uit de cijfers blijkt dat 30 procent van de ouderen wel dagelijks en 34 procent wekelijks de deur uit gaat.

Mensen die weinig buiten komen, hebben vaak (zeer) ernstige fysieke beperkingen en krijgen minder bezoek, concludeert het SCP. Twee derde van de ondervraagden krijgt wekelijks bezoek, vooral van een partner of kinderen.

Het planbureau ondervroeg 1600 oudere bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. Er wonen op dit moment ruim 100.000 ouderen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Driekwart heeft geheugenklachten, 40% heeft dementie. Meer dan de helft van de bewoners van de ouderenhuizen is een vrouw van 80 jaar of ouder.