Amigoe

gewoon veel RSS nieuws

Juncker toont lef met visie op EU

Iets meer dan een half jaar geleden schetste Juncker al vijf scenario’s op basis waarvan de unie zich kan herijken. Die herijking is volgens hem, en volgens vele anderen, broodnodig na de Brexit, de eurocrisis, de electorale opkomst van anti-EU-partijen, en de soms harde confrontaties tussen Oost-Europese en West-Europese lidstaten.

Lees verder na de advertentie

De EU kan volgens die scenario’s gewoon doormodderen, uitsluitend nog een vrijhandelszone vormen, dieper samenwerken op een beperkt aantal terreinen, dieper samenwerken op veel meer terreinen, juist ruimte geven aan verschillende ‘kopgroepen’ die in wisselende samenstelling stappen zetten. Vijf opties, de lidstaten mogen kiezen.

Samenwerken


Voor Juncker dus geen pas op de plaats en ook geen ‘kopgroepen’

Juncker zelf kiest zonder voorbehoud voor veel meer en dieper samenwerken. Wat hem betreft krijgen alle EU-landen de euro, komt er een Europese minister van financiën, vallen alle landen onder de douane-unie, komt er een Europees immigratiebeleid, en fuseert zijn eigen positie met die van de Pool Donald Tusk, voorzitter van de lidstaten. Alles bij elkaar betekent dat grofweg één uniforme unie, met één gezicht naar buiten, waar burgers onder dezelfde regels vallen en met dezelfde munt betalen. En, ook opvallend, er kunnen volgens Juncker best lidstaten bij – alleen voorlopig niet Turkije, waar hij harde kritiek op had.

Voor Juncker dus geen pas op de plaats en ook geen ‘kopgroepen’ – groepen landen die op deelterreinen meer integreren dan andere EU-landen. Die visie zal op verzet stuiten, bijvoorbeeld bij Frankrijk en Duitsland. Die lijken immers geneigd stappen te zetten in het belang van hun gezamenlijke as en daarna wel te zien of anderen volgen. Nog steviger zal de weerstand zijn bij veel burgers, uniebreed, want de scepsis over de EU is groot.

Daarin schuilt dan ook het gevaar. Juncker is helder over wat hij wil, maar hij loopt erg voor de troepen uit. En wie te ver vooruitloopt kijkt op een gegeven moment achterom en ziet een lege vlakte.

Het is nu aan de EU-lidstaten om over deze scherpe voorzet met hun burgers in debat te gaan. Dat wordt geen makkelijk gesprek. Maar het valt te prijzen dat Juncker zo duidelijk naar voren brengt dat dit debat niet slechts defensief hoeft te zijn.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees ook: Juncker is sterk gekant tegen een Europa van kopgroepen


Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.