Amigoe

gewoon veel RSS nieuws

Voor examencorrectie krijgt de docent een fooi

Het basisjaarsalaris van de topman van Akzo-Nobel groeide in 2015 naar 834.000 euro en de top van het bedrijf vindt de loonseis van 2,5 procent voor werknemers op de werkvloer ‘te gortig’. Zelfs in vijftien jaar heb ik dat salaris van de topman als docent Nederlands nog niet bij elkaar verdiend. En dan behoor ik als senior nog tot de bestbetaalden in mijn sector, allemaal onderwijsgevenden die als ‘leidinggevenden’ gemiddeld per jaar dagelijks bijna ‘honderdvijftig werknemers’ aansturen.

Lees verder na de advertentie

One size fits all


De politiek is er duidelijk over: er komt geen salarisverbetering voor het onderwijs. Een docent in het basisonderwijs verdient met 0,8 fte ongeveer 14 euro netto per uur. Uit een onderzoek dat het Cito in 2016 in opdracht van staatssecretaris Dekker deed naar de eerste en tweede correctie van het Centraal schriftelijk examen blijkt dat de correctielast en de tijdbesteding aan de correctie voor het ene examen veel groter is dan voor het andere en dat de correctie onvoldoende wordt gefaciliteerd. Het Cito beveelt aan scholen ertoe te bewegen het huidige one size fits all-beleid te vervangen door een gedifferentieerde aanpak.

Wat is daarvan terechtgekomen?


Een euro per uur


Dit cursusjaar had ik twee examenklassen 6 vwo, twee klassen, in totaal 54 leerlingen. De opzet van het huidige examen Nederlands vraagt een correctietijd van meer dan een uur per leerling, totaal dus 60 klokuren. De examencorrectie dient in twee weken te geschieden.

Daarbovenop ontvang ik van een andere school van 60 leerlingen examenwerk voor een tweede correctie. Dat betekent een correctietijd van nog eens ongeveer 20 minuten per leerling, totaal 20 klokuren werk.

Voor die tweede correctie ontvang ik een maximale vergoeding van netto 40 euro per schoolniveau, ongeacht het aantal leerlingen, 27 of 60 of, bij wijze van spreken, 300.000 leerlingen: netto verdienste, één euro per uur.

Zou ik het vak Engels geven aan dezelfde groep leerlingen, dan zou mijn tijdsinvestering voor de eerste correctie hooguit 10 klokuren bedragen en voor de tweede correctie hooguit 2 klokuren en ontvang ik evengoed 40 euro bruto vergoeding. Iedereen in het onderwijs spreekt er schande van.

John Vorenkamp is docent Nederlands aan de rsg De Borgen in Leek.


Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.